Jan Kraus

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

HROMOSVODY

Součástí každého objektu je hromosvod, který by měl být řádně nainstalován, uzemněn a zrevidován.
Objekty, které nejsou chráněny hromosvodem, se vystavují velkým rizikům 
(od zničení domácích spotřebičů až po požár střechy, případně celého objektu).

Specializujeme se na tyto činnosti:
- montáž hromosvodů nabízíme pro všechny druhy střech
- montáž nových i opravy stávajících hromosvodů včetně revize
- montáž zemnících soustav
- rekonstrukce a opravy hromosvodů
- hromosvodní materiál - FeZn, měď, hliník, titan, nerez
- montáž svodičů přepětí pro přívody počítačů a elektroniky
Třída T1 (I, B)
Třída T2 (II, C)
Třída T3 (III, D)
- po dokončení montáže provedeme měření zemního
 odporu a odporu celé hromosvodové soustavy
- závěrem vystavíme výchozí revizní zprávu
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky